Školní jídelna – provoz od 14. 10. 2020

Školní jídelna zajišťuje stravování pro žáky při distanční výuce tak, že žáci mohou přijít na oběd do školní jídelny nebo si oběd vyzvednout v určenou dobu do jídlonosiče. Pro zaměstnance škol je zajištěno závodní stravování ve školní jídelně v normálním režimu. Výdej do jídlonosiče v mimořádných případech pouze v určenou dobu. Poskytování stravy cizím strávníkům se řídí od 14. října […]

Celý článek

Praktická výuka žáků učňovských oborů od 12. 10. 2020

Praktická výuka žáků prvních, druhých i třetích ročníků učňovských oborů probíhá na školních dílnách dle stávajících rozvrhů. Od 12. 10. první a třetí ročníky, od 19. 10. druhé ročníky. Teoretická výuka probíhá distančně. Žáci učňovských oborů dostanou zadané studijní materiály a úkoly v papírové podobě od svých vyučujících. Žákům druhých ročníků učňovských oborů se teoretická výuka přesouvá na týden prázdnin od 26. do 30. října. […]

Celý článek

Distanční výuka od 12. 10. 2020

Vážení žáci, vážení zákonní zástupci, škola s účinností ode dne 12. října 2020 do 25. října 2020 přechází na distanční výuku. Dle Usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 997 (viz příloha) je zakázána osobní přítomnost žáků na středním odborném vzdělávání ve školách s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy. Nadále tedy bude probíhat praktická výuka u žáků učňovských […]

Celý článek

Oznámení k organizaci výuky od 5. 10. 2020

Škola i nadále vyučuje prezenční formou (žáci dochází do školy). Dle nařízení KHS Královéhradeckého kraje, kterým se pro území Královéhradeckého kraje nařizuje mimořádné opatření spočívající v omezení provozu škol a školských zařízení (zpěv, sportovní činnost). Omezení bude od 5. 10. do 18. 10. platit v celé ČR. Ve většině krajů budou navíc platit i omezení vlastního provozu škol. V našem kraji, vzhledem k současné příznivější situaci, […]

Celý článek

Cykloturistický sportovní kurz

Dne 14. 9. 2020 se sešli za budovou školy všichni nadšení cyklisté. Ti žáci, kteří preferují spíše turistiku a neholdují upoceným dresům a hořícím lýtkům z jízdy do kopce, se na smluvené místo dopravili samostatně. Po příjezdu na chatu Jurášku v Orlických horách jsme se ubytovali. Následoval oběd, večeře a nakonec seznámení s učiteli, pravidly chování a programem na další den. Po vydatné snídani […]

Celý článek