Přípravné kurzy

Nabízíme k přijímacím zkouškám přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky. ONLINE i PREZENČNĚ Obsah kurzů Můžete se přihlásit na oba nabízené kurzy, nebo si zvolit jen jeden z nich. V každém kurzu se probírá učivo potřebné k přijímacím zkouškám, vysvětlí se strategie a koncepce testu, procvičují se jednotlivé úlohy testů vydaných Cermatem. Forma kurzů Můžete si vybrat, zda chcete kurz absolvovat prezenčně […]

Celý článek

Virtuálně v elektrárně

Dne 20. 12. se žáci třídy 4. S zúčastnili akce pořádané skupinou ČEZ nazvané Virtuálně v elektrárně. Vybrali jsme si podtéma Obnovitelné zdroje, kdy zdrojem energie jsou voda, vítr, slunce, biomasa. Virtuální prohlídka probíhala on-line prostřednictvím Teams. Vysílající průvodci byli v „Malé vodní elektrárně HUČÁK v Hradci Králové“. Zábavnou formou a interaktivně seznámili žáky s principy fungování bezemisních zdrojů energie. Častými dotazy zapojovali […]

Celý článek

Testování ve škole od 3. 1. 2022

Od 3. 1. 2022 se budou v 1. – 2. týdnu ve škole testovat všichni žáci (neočkovaní, očkovaní, i ti po prodělané nemoci Covid) 2x v týdnu, a to v pondělí a ve čtvrtek. Testování bude probíhat ve třídách, kde jsou žáci na jejich 1. vyučovací hodině podle rozvrhu ten den. Žáci, kteří povinné testování neabsolvují, se mohou výuky zúčastnit jen s nasazeným ochranným prostředkem dýchacích […]

Celý článek

Dny otevřených dveří na náchodské stavebce a obchodce

Den otevřených dveří na naší škole proběhl ve dnech 3. a 4. prosince. V tyto dny mohli budoucí uchazeči o studium jak stavebních, ekonomických, tak i IT oborů nahlédnout do výuky a prohlédnout si naše obě školní budovy. V následujícím týdnu jsme pro zájemce nachystali přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka nanečisto. Přihlášení žáci si tyto zkoušky mohli vypracovat v klidu ve svém domácím prostředí, […]

Celý článek

Bobřík informatiky

V pondělí 15. 11. a úterý 16. 11. proběhla na naší škole online předmětová soutěž Bobřík informatiky. Naši školu reprezentovalo ve dvou nejstarších a nejnáročnějších kategoriích 62 žáků ze všech ročníků. Jedná se o již 14. ročník soutěže a letos se jí zúčastnilo rekordních 109 442 soutěžících z celé České republiky. Soutěž podporuje MŠMT, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Technická univerzita v Liberci a Jednota školských informatiků. Cílem je […]

Celý článek