Informace ke klasifikaci ve 2. pololetí školního roku 2019/20

Při pololetní klasifikaci žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/20 bude škola postupovat podle Vyhlášky 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 ze dne 27. dubna 2020. (VYHLÁŠKA zde ke stažení) Tato vyhláška je nadřazena dokumentům vydaným školou (Školní řád), které upravují hodnocení výchovně vzdělávacího procesu ve škole a škola je povinna […]

Celý článek

Informace k organizaci výuky od 11. 5. 2020

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je umožněna konzultační výuka pro žáky posledních ročníků střední školy za účelem přípravy na závěrečnou nebo maturitní zkoušku od 11. 5. 2020 Podmínky pro účast na konzultační výuce: Výuka probíhá podle speciálního rozvrhu (maturitní obory) v budově B (Obchodní akademie), který byl žákům zaslán emailem třídním učitelem. (Rozvrh je od pondělí do středy, […]

Celý článek

Pátá exkurze třídy 4.S – Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby

6. 3. 2020 se již popáté třída 4.S zúčastnila exkurze zaměřené na modernizaci a dostavbu nemocničního areálu v Náchodě. Ing. Miroslav Michl z odboru investic Královéhradeckého kraje nám představil další etapu stavby. Přidělil nám osobní ochranné pomůcky a poučil o BOZP na stavbě. Prošli jsme oba nové pavilony (K = centrální pavilon, J = lůžkový pavilon). Viděli jsme: prostory budoucích operačních sálů (čistý […]

Celý článek

Lyžařský kurz 1.S, 1.SI, 1.A, 1.B, 2.S

Poslední únorový týden třídy 2.S, 1.S, 1.SI, 1.A, 1.B strávily týden na lyžařském kurzu v Krkonoších. Všichni jsem se sešli v sobotu o půl druhé za školou, kde jsme naložili všechna zavazadla do autobusů a vyrazili jsme směr Černý Důl. Asi po hodině a půl jízdy jsme dorazili do Černého Dolu. Do přistavené rolby se naskládala zavazadla. Nás pak čekala […]

Celý článek

Osvědčení o znalostech sw KROS 4

Na základě dlouholeté spolupráce se společností ÚRS CZ a.s. měli žáci čtvrtého ročníku stavebních oborů možnost složit zkoušku ze znalostí oceňování stavebních konstrukcí a prací za využití programu KROS 4. Přihlásilo se 11 žáků třídy 4.S. Na průběh zkoušky dohlížel zástupce společnosti ÚRS CZ Bc. Luděk Dlouhý. Zkouška se skládala ze dvou částí: test z obecných znalostí […]

Celý článek