Cena CEFIF pro autokino z naší školy

Na 10. ročníku veletrhu fiktivních firem v náchodském Beránku byla 10. 5. 2022 vyhlášena a předána cena Centra fiktivních firem Praha (CEFIF) za výkony na regionálním veletrhu. Úkolem CEFIF je koordinovat činnost všech fiktivních firem v České republice a poskytovat podporu žákům i učitelům působícím ve fiktivních firmách. Ing. Lukáš Hula, který je vedoucím tohoto centra, vyhlásil jako vítěze ceny CEFIF firmu GravityFilms […]

Celý článek

Odborné exkurze 1.S a 1.SI pokračují

Zatímco studenti 4. ročníků se snažili podat co nejlepší výkon při maturitních zkouškách a přesvědčit komisi o svých znalostech, prváci vyráželi v tomto týdnu na další odborné exkurze. Na pondělí 16. 5. byla domluvena návštěva vysokovské betonárny BEZEDOS. Zde měli studenti možnost se seznámit s výrobou betonových směsí, porovnat různé frakce kameniva a vystoupat až k obří míchačce, jejíž výkon je 56m3 betonu za […]

Celý článek

10. ročník regionálního veletrhu fiktivních firem je za námi

V reprezentačních prostorách náchodského Beránku se 10. 5. 2022 konal již 10. ročník veletrhu fiktivních firem. Tentokrát se do soutěže přihlásilo celkem dvacet společností, které do Náchoda přijely z Hradce Králové, Pardubic, Janských Lázní, Trutnova, Mostu a dokonce i z Olomouce. Organizátorem celé akce, stejně jako v předešlých letech, byla Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace. Po […]

Celý článek

Kdo si hraje, nezlobí aneb exkurze do multifunkčního stavebního centra v Plasích

Blíží se čas praxí a exkurzí, které se většinou na naší škole realizují na Náchodsku nebo v rámci Královéhradeckého kraje. Ale tentokráte třídy 1. S a 1. SI vyrazily se svými třídními učiteli Mgr. Leou Zálišovou a Mgr. Jiřím Škopem, Ph.D. v doprovodu Ing. Martiny Ťokanové o trochu dále. Na první květnový týden jsme naplánovali odbornou exkurzi do západních Čech. Cílem naší cesty […]

Celý článek

Vyučování s odborníkem z praxe

Dvě velmi zajímavá dopoledne strávili studenti čtvrtých ročníků s odborníkem z praxe Lukášem Suchým z firmy WSU Náchod. Společně připravené vyučovací hodiny s učitelkami odborných předmětů a fiktivních firem se uskutečnily v rámci „Implementace krajských akčních plánů II“, která podporuje zvýšení kvality vzdělávání a podnícení zájmu studentů o celoživotní vzdělávání na území Královéhradeckého kraje. Témata vyučovacích hodin, která společně připravili vyučující a odborník z praxe, […]

Celý článek

Den Země

V rámci Dne Země jsme dne 22.4.2022 přivítali na naší škole v hodinách anglického jazyka dobrovolnice z Déčka Náchod s worshopem nazvaným „fast fashion“ – rychlá móda. Eva Herrera Formoso ze Španělska a Melanie Schnieders z Německa zapojily do diskuze postupně žáky tříd 2.S, 3.SI a 3.S. Diskutovalo se o řešení problémů ochrany životního prostředí v souvislosti s masovou výrobou módní konfekce v rozvojových státech […]

Celý článek