Na týden geodeti

Studenti třídy 3.S Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela v Náchodě oboru pozemního stavitelství se v týdnu od pondělí 8. do pátku 12. dubna 2024 zúčastnili povinného geodetického kurzu, který se konal v areálu Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu gen. Josefa Churavého v Dobrušce.

Zahájení kurzu proběhlo v pondělí 8. dubna v ranních hodinách v konferenčním prostoru vojenského útvaru celodenní přednáškou. Tam studenti získali mnoho užitečných informací od odborníků, zabývajících se nejen geodézií, ale i fungováním Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce. Nejvíce však studenty zaujala zmínka o humanitární pomoci české armády při ničivých povodních na území Slovinské republiky v předchozím roce.

Po řádném proškolení se třída rozdělila na dvě skupiny a žáci si v následujících dnech mohli vyzkoušet pod dozorem odborníka z oboru geodézie Ing. Jakuba Rezka například měření nivelace mezi sérií bodů a následně vypočítat, jestli jsou naměřené hodnoty terénu správné nebo zda je terén rovnoměrně zarovnán.

Studenti se také seznámili s moderním systémem GPS v terénu, se kterým si s pomocí dřevěných kolíků vyznačili předem určené čtyři body fiktivního rodinného domku o rozměrech 10×10 metrů a sestavením tzv. laviček si vytyčili odpovídající prostor pro následné zakládání objektu.

Zakončení geodetického kurzu se neslo v duchu stručného opakování a shrnutí nasbíraných informací či znalostí, a proto v závěru od nich zaznělo velké ,,děkujeme“. Nabyté informace a zkušenosti jsou určitě pro začínající stavaře přínosem do budoucna.

 Autor: Denisa Grimová, 3.S