Projekty

PROJEKT Stavebnictví v praxi

Projekt si klade za cíl konkrétními kroky přispět k vytváření příznivějších podmínek pro úspěšné uplatnění absolventů Vyšší odborné školy stavební a Střední průmyslové školy stavební arch. Jana Letzela v Náchodě na trhu práce a to zlepšením fyzických podmínek pro výuku a získáním požadovaných dovedností v praktické části vzdělávacího procesu pro následnou praxi žáků školy.

Nově vytvořené podmínky přispějí k naplnění potřeb a požadavků kladených na vzdělávací proces ze strany zaměstnavatelů a při zavádění nových školních vzdělávacích programů vycházejících z rámcového vzdělávacího programu.

V projektu dojde k dovybavení laboratoře stavebních materiálů a stavební fyziky a školních dílen pro obor Tesař, Klempíř, Malíř a Zedník a dovybavení laboratoře fyziky.

Důvody potřebnosti realizovat předkládaný projekt:

  • Zlepšení vybavení dílen a laboratoří školy přispěje ke zkvalitnění vzdělávacího procesu počátečního vzdělávání, zejména jeho praktické části, v souladu s rámcovými vzdělávacími programy.
  • Dovybavení dílen a laboratoří chybějícím vybavením odpovídá požadavkům a potřebám firem (budoucích zaměstnavatelů) a zvyšuje atraktivitu stavebních oborů.
  • Využívání nově pořízeného vybavení povede k získání větších zkušeností v praxi a u absolventů školy zvyšuje jejich uplatnění na trhu práce.
  • Žáci a studenti získají větší zkušenosti v práci a tím zlepší svoji připravenost pro studium na vysokých školách stavebního zaměření.
  • Zlepšení efektivity praktické části vzdělávacího procesu.
  • Škola nyní nedisponuje zkušebním lisem a trhačkou, požadovaným vybavením laboratoře fyziky a žádným lešením (řeší zápůjčkou).

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Investice do Vaší budoucnosti.