Exkurze v Plasích

Začátkem května vyrazili studenti prvních ročníků oboru stavebnictví se svými třídními učiteli na stavařskou exkurzi do města Plasy v Plzeňském kraji. Prvním cílem exkurze byl cisterciácký klášter, který roku 1144 založil kníže Vladislav II. a který byl později velkolepě barokně přestavován podle plánů známých stavitelů Jeana Baptista Matheye, Jana Blažeje Santiniho-Aichela a Kiliána Ignáce Dientzenhoffera. Roku 1785 byl […]

Celý článek