Tělocvična školy v Raisově ulici v novém kabátě

Úspěšnou kolaudací byla zakončena rekonstrukce obvodového pláště budovy tělocvičny školy v Raisově ulici. Ta spočívala v zateplení fasády i střechy, výměně oken a dveří. Součástí prací byla také instalace výkonné jednotky vzduchotechniky, provedení vnitřních maleb a nátěrů. Díky těmto úpravám dojde ke snížení energetické náročnosti provozu budovy.

Akce byla financována z prostředků EU a zřizovatele školy v celkové výši 5, 4 mil. Kč. Dodavatelem prací byla firma Průmstav Náchod s.r.o. Rekonstrukce probíhala v období od 1. 4. do 31. 8. 2018.

V současné době již tělocvična slouží potřebám nejen našich žáků, ale i zájemců z řad sportovních klubů.

Autor: Pavel Mertlík