Veletrh fiktivních firem ve Vysokém Mýtě

Ve středu 14. listopadu 2018 se žáci Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie v Náchodě zúčastnili Veletrhu fiktivních firem, který se konal ve Vysokém Mýtě. Naši školu reprezentovalo pět fiktivních firem, jejichž výuka se už čtyři roky zaměřuje na podnikání, cestovní ruch a zahraniční obchod, nebo informační technologie.

Úkolem těchto fiktivních živností bylo využít získané znalosti v průběhu studia, vyzkoušet si obchodování v praxi, obstát před hodnotící porotou a načerpat nové zkušenosti. Všem firmám se dařilo, i když zpočátku docházelo k nepřesnostem při vyplňování smluv nebo jiných dokladů. Všichni soutěžící přistupovali k práci zodpovědně a snažili se ze všech sil předvést to nejlepší.

Veletrh nám přinesl ještě jedenu pozitivní zkušenost. Soutěže se zúčastnil i jeden rodilý komunikativní Angličan, který poutavě vyprávěl o své zemi, o cestování, a dokonce nám doporučil i vhodný studijní materiál. Díky němu jsme se mohli potrénovat v cizím jazyce.

Komunikace se zákazníky dopadla dobře. Všichni žáci odvedli velice dobrou práci, ukázalo se, že jsme přijeli dobře připraveni. Dokonce jsme si přivezli krásné 2. a 3. místo za tvorbu vizitky pro firmu Sweet Gravity, s.r.o. a CaspoWalk, s.r.o.

Autor: Anna Dynterová, studentka 4.B