Informace k organizaci výuky od 11. 5. 2020

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je umožněna konzultační výuka pro žáky posledních ročníků střední školy za účelem přípravy na závěrečnou nebo maturitní zkoušku od 11. 5. 2020

Podmínky pro účast na konzultační výuce:

  • Výuka probíhá podle speciálního rozvrhu (maturitní obory) v budově B (Obchodní akademie), který byl žákům zaslán emailem třídním učitelem. (Rozvrh je od pondělí do středy, ve čtvrtek a pátek mají žáci možnost domluvit si individuální konzultace.) Žáci 3.U mají výuku organizovanou v budově C dílen. Žáci se do budovy dostaví 11. 5. 2020 v 8.00 hodin.
  • Podepsání čestného prohlášení. (zde ke stažení)
  • Seznámení se s informacemi pro žáky ke konzultační výuce od 11. 5. 2020.
    (zde ke stažení)