Upozornění pro žáky školy

Nástup do školy je pro všechny žáky stanoven na 1. 9. 2020 v 8.00 hodin.

Žáci oborů Obchodní akademie a žáci 3.S, 4.S se dostaví do budovy B (bývalá budova Obchodní akademie).

Žáci 1.S, 1.SI počkají před budovou B (bývalá Obchodní akademie) na své třídní učitele.

Třídy 2.S a 2.SI přijdou v 8.00 hodin do budovy COV (budova naproti benzinové pumpě).

Žáci prvního ročníku učňovských oborů přijdou před budovu B (bývalá budova Obchodní akademie) a počkají na svého třídního učitele, žáci (učni) 2. a 3. ročníku přijdou v 8.00 hodin přímo do budovy školy C – dílny.