Výsledky 1. ročníku celostátní soutěže LIGA ROZPOČTÁŘŮ

Liga rozpočtářů je odborná soutěž určená pro žáky 4. ročníků středních škol v oceňování stavebních zakázek. Soutěž připravuje společnost ÚRS CZ a.s. ve spolupráci s Katedrou ekonomiky Stavební fakulty ČVUT. Hlavním cílem soutěže je podpořit školy ve výuce stavební ekonomiky a umožnit žákům porovnat svoje dovednosti s žáky z jiných škol a vyzkoušet si na vlastní kůži výuku rozpočtování na Stavební fakultě ČVUT. Liga rozpočtářů je také příležitostí pro setkávání a výměnu zkušeností mezi učiteli stavebně-ekonomických předmětů z celého Česka.

Soutěž je rozdělená do dvou kol. První kolo – školní – probíhá v rámci výuky rozpočtování v prvním pololetí školního roku. Dva nejúspěšnější žáci postupují do celostátního kola, které probíhá na půdě Fakulty stavební ČVUT v Praze. Zde žáci pracují přímo na zadání připraveném a hodnoceném vysokoškolskými pedagogy.

Letošního ročníku se aktivně zúčastnilo 10 středních škol. Celostátní kolo se konalo 29. ledna v Praze. Vítězkou se stala Dorota Wachratezyková ze SPŠ Stavební v Havířově. Dále uspěly také žákyně Šárka Grabmüllerová a Marie Jirmanová ze SPŠ a OA arch. Jana Letzela v Náchodě.

Pro pedagogy i žáky byla během dne v rámci doprovodného programu připravená prohlídka stavební fakulty a cyklus odborných přednášek od partnerů soutěže o aktuálních trendech a technologiích ve stavebnictví.

Pozice rozpočtáře je stále důležitou součástí stavební přípravy a perspektivním oborem i v době digitalizace stavebnictví. Pociťujeme však dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných odborníků, a proto chceme podpořit mladé talenty v této profesi. Pomocí partnerů soutěže jim otevřít nové možnosti, aby získali zkušenosti v oceňování stavebních prací.

Děkujeme Všem partnerům a učitelům za účast a těšíme se na setkání v dalším ročníku.

Autor: Bc. Luděk Dlouhý, ÚRS CZ a.s. – garant soutěže