Změna cen stravování

V souvislosti s nárůstem cen vstupních komodit dochází s účinností od 1. 5. 2020 k úpravě cen stravování.

  oběd snídaně přesnídávka večeře 2. večeře
žáci 7 – 10 let 27,00
žáci 11 – 14 let 31,00
žáci 15 a více let 35,00 17,00 12,00 31,00 16,00
zaměstnanci škol (bez příspěvku) 82,00
cizí strávníci 85,00

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém příslušného věku dosahují.