Dny otevřených dveří na náchodské stavebce a obchodce

Den otevřených dveří na naší škole proběhl ve dnech 3. a 4. prosince. V tyto dny mohli budoucí uchazeči o studium jak stavebních, ekonomických, tak i IT oborů nahlédnout do výuky a prohlédnout si naše obě školní budovy. V následujícím týdnu jsme pro zájemce nachystali přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka nanečisto. Přihlášení žáci si tyto zkoušky mohli vypracovat v klidu ve svém domácím prostředí, protože stejně tak jako v loňském roce jsme zvolili online formu.

O deváťáky, ale i osmáky, kteří k nám zavítali, aby se dověděli něco více o naší škole, se vzorně postarali studenti 3. a 4. ročníků. Ti se stali jejich školními průvodci a předali jim cenné informace.

V budově A, kde se studují stavební obory, byly k vidění počítačové učebny, ve kterých stavaři pracovali na svých rozpracovaných projektech v programech AutoCAD, či ArchiCAD. Bylo jistě zajímavé jim nahlédnout přes rameno a chvilku pozorovat, jak vzniká nový dům.
V budově B, kde se vyučují ekonomické a IT obory, bylo rušno. Maturanti nezapřeli svého obchodního ducha. Otevřeli si stánky svých fiktivních firem a nabízeli různorodé produkty.

Studenti oboru informatiky zase mohli pochlubit svými úspěchy ze soutěže Bobřík informatiky.
Velký zájem ze strany uchazečů byl o přijímací zkoušky nanečisto. Ty si zájemci budou moci vyzkoušet i při dalším Dni otevřených dveří, na který vás tímto srdečně zveme a těšíme se na shledanou 20.1.2022. Na konec ledna také plánujeme opět otevřít přípravné kurzy na přijímací zkoušky z českého jazyka i matematiky. Podrobnější informace sledujte na našich webových stránkách.

 Autor: Mgr. Lea Zálišová