Exkurze ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové

V úterý 12. 10. se 17 studentů ze všech ročníků oboru Informatika a 2 pedagogové (Ing. Rudolf a Mgr. Staněk) zúčastnili exkurze ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. Nejprve proběhla prohlídka veřejných prostor knihovny a seznámení s jejími službami. Čekal nás zajímavý výklad o fungování, účelu a představení jednotlivých pater knihovny.

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové je veřejnou knihovnou zajišťující knihovnické a vzdělávací služby. Nová budova z roku 2009 s charakteristickým vzhledem připomínající ementál je rozdělena do čtyř křídel a šesti podlaží. Křídla jsou propojena centrální halou a jednotlivá patra spojuje kruhové schodiště. V přízemí se nachází vestibul, kavárna a Galerie U Přívozu. Druhé nadzemní podlaží zahrnuje administrativní a služební prostory. Ve třetím podlaží je umístěn volný výběr odborné literatury, ve čtvrtém studovna periodik a katalogy, v pátém beletrie, studovna, konferenční sál a učebny. Ročně navštíví knihovnu přes 150 000 návštěvníků a knihovní fond obsahuje více než 1 250 000 publikací. Zajímavostí je, že se zde natáčela reklama s hollywoodskou herečkou Catherine Zeta-Jonesovou.

Studenty po prohlídce čekal program v podobě workshopu zaměřeného na mediálního vzdělávání deFacto. Na příkladech se měli naučit rozlišovat úmyslnou manipulaci, pravdu, hodnověrnost textu a fotografie. Všichni zúčastnění aktivně používali vlastní mobilní telefony k hlasování přes Quizizz. Cílem bylo především zamyslet se nad kvalitou informací, se kterými jsme v online prostředí v každodenním kontaktu, a umět rozlišovat informace, které jsou věrohodné (pravdivé) od informací nevěrohodných. Exkurze i následný workshop byly v tomto směru pro studenty přínosné.

 Autor: Mgr. Petr Staněk