Geodetická stáž třídy 4.S

V rámci výuky odborných předmětů absolvovali žáci čtvrtého ročníku stavební školy ve dnech 18. 10. až 22. 10. 2021 geodetickou stáž u Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu (VGHMÚř) generála Josefa Churavého v Dobrušce.

VGHMÚř je vojenské zařízení se speciální vojensko-odbornou působností a zodpovědností. Zabezpečuje sběr informací, tvorbu a správu standardizovaných geodetických, kartografických a geografických podkladů a map a speciálních databází určených pro zabezpečení obrany České republiky. Plní speciální úkoly geodetického, geografického a hydrometeorologického zabezpečení na území České republiky i v zahraničí.

V pondělí byli žáci v prostorách VGHMÚř seznámeni formou přednášek s teorií sběru a zpracování geodetických dat. Přednášející byli zkušení odborníci teoretické i praktické stránky geodézie. Jejich přednášky byly zajímavé a srozumitelné.

V následujících dnech byli žáci rozděleni do skupin, aby mohli lépe procvičovat praktické úkoly z měření v terénu.

Pod vedením vojenských geodetů se naučili ovládat nejnovější měřicí přístroje. První den zaměřovali body jak výškově, tak polohově. Druhý den provedli vytyčení objektu na ploše podle zadaných souřadnic, zajistili tyto body na stavební „lavičky“ a zpracovali zákres polohového pole.

Přesto, že již byl pokročilý podzim, počasí nám přálo. Žáci zpracovali všechny zadané úkoly, a tak získali potřebné dovednosti z oblasti geodetické praxe.

 Autor: Ing. Jitka Rohanová