Nové ceny stravy platné od 1. 6. 2022

  oběd snídaně přesnídávka večeře 2. večeře
žáci 7-10 let 31,00 Kč
žáci 11-14 let 35,00 Kč
žáci 15 a více let 40,00 Kč 21,00 Kč 15,00 Kč 35,00 Kč 20,00 Kč
zaměstnanci škol (bez příspěvku) 92,00 Kč
cizí strávníci 95,00 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém příslušného věku dosahují.