Odborná přednáška

Ve středu 23. 3. za studenty přijela paní ředitelka Ing. Lenka Trandová z firmy ADMD. Velmi zajímavou formou seznámila žáky 1. a 4. ročníku stavebních oborů s možnostmi dřevostaveb. Vše bylo doplněno ukázkami těchto staveb a vzorky jednotlivých materiálů. Modely nám byly ponechány jako velmi kvalitní výukový materiál, na kterém studenti lépe pochopí principy a funkci jednotlivých konstrukčních systémů ze dřeva. Své nabyté znalosti jistě uplatní u maturitní zkoušky.

 Autor: Ing. Martina Ťokanová