Pozvánka na třídní schůzky

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci,
 dovolujeme si Vás pozvat na třídní schůzky, které se uskuteční v úterý 2. 11. 2021 od 17:00 v kmenových učebnách jednotlivých tříd viz tabulka níže.

Výbor rodičů se sejde v 16:30 v čítárně budovy B – Obchodní akademie.

Na setkání se těší vedení školy a třídní učitelé.

 

Kmenové učebny

třída učebna třídní učitel
1.A U 11 Ing. Jana Kuchařová
1.B U 10 Mgr. Jan Mach
1.S A301 Mgr. Lea Zálišová
1.SI A303 Mgr. Jiří Škop, Ph.D.
1.U A304 Ing. Luboš Rejmont
     
2.A U 03 Mgr. Taťána Ruprichová
2.B U 08 Mgr. Hana Hovorková
2.S A404 Ing. Jana Čejchanová
2.SI A306 Mgr. Veronika Jiroušová
2.U A202 Mgr. Václav Štěp
     
3.A U 09 Mgr. Jana Bašová
3.B U 04 Ing. Jarmila Hlaváčová
3.S A406 Ing. Pavel Janeček
3.SI A106 Mgr. Martina Jarolímková
3.U A202 Mgr. Václav Štěp
     
4.A U 02 Ing. Šárka Posnarová
4.B U 06 Mgr. Věra Forejtová
4.S A403 Ing. Jitka Rohanová