Přípravné kurzy

Nabízíme k přijímacím zkouškám přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky.

ONLINE i PREZENČNĚ

Obsah kurzů

Můžete se přihlásit na oba nabízené kurzy, nebo si zvolit jen jeden z nich.
V každém kurzu se probírá učivo potřebné k přijímacím zkouškám, vysvětlí se strategie a koncepce testu, procvičují se jednotlivé úlohy testů vydaných Cermatem.

Forma kurzů

Můžete si vybrat, zda chcete kurz absolvovat prezenčně v budově naší školy, nebo online v prostředí Microsoft Teams.

Kurzy

  • Matematika (prezenčně i online) – pondělí 15 – 16 hod.
  • Český jazyk (prezenčně i online) – pondělí 16:15 – 17:15 hod.

Oba kurzy budou zahájeny v pondělí 24. 1. 2022.

Zájemci o jeden nebo oba kurzy vyplní ONLINE PŘIHLÁŠKU.

Cena kurzů

  • Kurz z ČJL – Kč 1 000,– (kurz se skládá z 10 lekcí, 1 lekce trvá 60 min);
  • Kurz z MAT – Kč 1 000,– (kurz se skládá z 10 lekcí, 1 lekce trvá 60 min).

Kurzy je možné zaplatit po odeslání online přihlášky v hotovosti v kanceláři školy v budově B – Obchodní akademie, Denisovo nábřeží 673, Náchod (denně kromě pondělí v čase 13:00-15:00), nebo poslat na účet č. 6117777611/0300 – do zprávy pro příjemce uveďte „Přípravný kurz“ a jméno zájemce.

Po zaplacení kurzu Vám budou emailem zaslány pokyny k přihlášení na první hodinu nebo k úvodní schůzce.

První hodina se uskuteční v pondělí 24. 1. 2022 v 15 hod.

Další informace: 491 426 243 nebo 777 938 646 nebo podatelna@soanachod.cz.

POKUD BY NEŠLO KURZ PODLE VLÁDNÍCH NAŘÍZENÍ ABSOLVOVAT PREZENČNĚ, PŘEŠLI BYCHOM NA ONLINE FORMU VÝUKY.

POKUD BY BYL O JEDNU FORMU KURZU (ONLINE NEBO PREZENČNĚ) MALÝ ZÁJEM, OTEVŘEME KURZ POUZE V JEDNÉ Z NABÍZENÝCH MOŹNOSTÍ

Neváhejte, je to skvělá možnost, jak předejít pozdějšímu neúspěchu!


   ONLINE přihláška