Testování ve škole od 3. 1. 2022

Od 3. 1. 2022 se budou v 1. – 2. týdnu ve škole testovat všichni žáci (neočkovaní, očkovaní, i ti po prodělané nemoci Covid) 2x v týdnu, a to v pondělí a ve čtvrtek.
Testování bude probíhat ve třídách, kde jsou žáci na jejich 1. vyučovací hodině podle rozvrhu ten den.
Žáci, kteří povinné testování neabsolvují, se mohou výuky zúčastnit jen s nasazeným ochranným prostředkem dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek, po celou dobu výuky.


   Preventivní antigenní testování a trasování ve školách od ledna 2022