Informace pro žáky přijaté ke studiu

Zájemci o ubytování v DOMOVĚ MLÁDEŽE naleznou přihlášku zde .

Ubytování pro školní rok 2019/2020 je zajištěno v DM IV. v Raisově ulici 678. Přihlášky zašlete do DM na e-mailovou adresu stratilkovailona@soanachod.cz, nebo na ilona.stratilkova@seznam.cz, nejpozději do 26. 8. 2019, pokud jste tak neučinili již v červnu 2019.

K zápisu do DM se dostavte již v neděli 1. 9. 2019 v době od 14:00 hod. do 20:00 hod. Schůzka pro rodiče nově ubytovaných žáků se bude konat v klubovně DM od 16:00 hod.

Ilona Stratílková, vedoucí vychovatelka DM