Zahájení školního roku

Začátek školního roku je pro všechny žáky školy v pondělí 2. 9. 2019 v 8:00.

Info pro první ročníky: Studenti oboru OA se dostaví do budovy Obchodky (Denisovo nábř. 673), studenti oborů stavebnictví, informační technologie a učňovské obory do budovy Stavebky (Pražská 931).