Exkurze třídy 3.S – Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby

5. 9. 2018 se třída 3.S zúčastnila exkurze v nemocničním areálu v Náchodě. Ing. Miroslav Michl (náš bývalý žák) z odboru investic Královéhradeckého kraje nám nejprve představil stavbu a účastníky stavby. Přidělil nám osobní ochranné pomůcky a poučil o BOZP na stavbě. Následovala ukázka fotografií, jak vypadal areál kdysi, také objasnění, jaké budovy byly určeny k demolici a seznámení s některými výkresy projektové dokumentace. Staví se zde dva nové objekty: pavilon K (centrální pavilon) – operační sály, zobrazovací metody, vyšetřovny, JIP a ARO oddělení, porodnice, atd. a také pavilon J (lůžkový pavilon) – gynekologie, ortopedie, chirurgie, porodní oddělení, dále přeložky sítí a komunikace. Stavba má trvat cca 2,5 roku (15.4.2018 až 15.6.2020 – zkušební provoz, cca 15.12.2020 termín předání a převzetí. Zazněly obecné informace o stavbě: např. že konstrukční systém objektu tvoří monolitický železobetonový skelet, základy jsou vrtané ŽB piloty + základová deska, atd. Podívali jsme se na pažení výkopové jámy – trvalé pilotové stěny (Milánské stěny) a záporové pažení – dočasné pažení stavebních jam. Následovalo přestavení zařízení staveniště a strojů. Oběhli jsme celý areál dokola, včetně nového sjezdu pro sanitky, myčky na nákladní auta i místa dočasné mezideponie v areálu nemocnice. Další nově přibývající konstrukce budeme někdy v dalších návštěvách rádi sledovat. Exkurze pro nás byla velmi přínosná.

Autor: Ing. Jana Čejchanová