Exkurze třídy 2.S – Vodní elektrárna „Hučák“

Třída 2.S absolvovala exkurzi do malé vodné elektrárny Hučák na Labi v Hradci Králové. Nejprve jsme zhlédli v Informačním centru ČEZu film o obnovitelných zdrojích. Pak jsme si prošli expozici ukazující různé druhy turbín a prohlédli si v horním patře objektu elektrárny interaktivní expozici o různých obnovitelných zdrojích. Žáci si mohli např. vyzkoušet, jak funguje přílivová elektrárna nebo si vyrobit vlastní tornádo. Působivá byla práce v laboratoři – simulace sopky i doma zhotovitelné žárovky. Nechyběla ani informace o tzv. volné energii a jejím využití N. Teslou.

Autor: Mgr. Pavel Janeček