Sportovně-adaptační pobyt třídy 1.S – Sněžné v Orlických horách

Nováčci ze stavebky strávili od 17. 9. do 20. 9. dny plné slunce, sportu a vzájemného poznávání v areálu chaty Horalka.

V pondělí se účastnili aktivit vedených paní učitelkou Mgr. Kudelovou. Všichni žáci včetně třídní učitelky se zapojili do řízených prožitkových, komunikačních a tmelících aktivit. Na příběhu Abygail skupinově pracovali s morálními dilematy. V následujících dnech probíhal seznamovací kurz ve sportovním duchu.

Pod vedením pana učitele Štěpa si žáci zahráli nejen volejbal, nohejbal, ale i softbal. Jako každý rok byl velký zájem o střelbu ze vzduchovky. Postupně opadávalo napětí. Sportovní aktivity pomohly přispět k vzájemnému sblížení. Ubytování i strava byly výborné.

Věřím, že pobyt pomohl ke stmelení kolektivu a přinesl mnoho příjemných zážitků žákům i učitelům.

Autor: Ing. Jitka Rohanová