Krajská soutěž v grafických předmětech

Dne 26. března 2019 se na naší škole konala krajská soutěž v grafických předmětech. Soutěže se zúčastnili žáci 6 škol z Královéhradeckého kraje. Konkurence byla značná, soutěžící podali pěkné výkony. Ti nejlepší z této soutěže postupují na Mistrovství ČR, které se letos uskuteční v Ostravě.

Akce byla nejen dobře organizačně připravena a zvládnuta, ale velmi pěkně se umístili i soutěžící z naší školy. V kategorii wordprocessing získala Johana Onderčová (3.B) pěkné 2. místo, Michaela Benešová (3.A) se umístila na 5. místě. V nejvíce obsazené kategorii psaní na klávesnici se úspěšně na 4. místě umístili Daniel Vachek (3.B) a na 6. místě Nikola Strnadová (3.B). V kategorii korektura textu jsme získali prvenství, a to díky Adéle Čápové (3.A). V této kategorii reprezentovaly školu ještě Veronika Ducháčková (3.A) a Martina Martišková (3.A).

Poděkování patří všem soutěžícím, ale samozřejmě i učitelům, kteří se na organizaci, hodnocení prací i přípravě studentů podíleli.

Autor: Ing. Zlata Rejlová