3.S na odborné exkurzi v Oblastní nemocnici Náchod

Dne 1. 4. 2019 se třída 3.S zúčastnila navazující exkurze v nemocničním areálu v Náchodě. Ing. Miroslav Michl z odboru investic Královéhradeckého kraje nám představil další vývoj stavby. Přidělil nám osobní ochranné pomůcky a poučil o BOZP na stavbě. Následovala prezentace průběhu stavby v zasedací místnosti, kde jsme se dozvěděli postup následujících prací od minulé exkurze. Zazněly zajímavé a inspirující informace, např. o betonáži základové desky včetně provádění radonové izolace a také o provádění monolitických konstrukcí (vázání výztuže, bednění a betonáž stěn, sloupů, stropních konstrukcí v 1NP až 4NP). Podívali jsme se na různé etapy a vývojové fáze výstavby, prohlédli jsme si vyzdívky a montáže SDK, montáž rozvodů VZT, topení, chlazení a elektro ve spodních patrech. Exkurze pro nás byla opět velmi přínosná.

Autor: Ing. Jana Čejchanová