Krajské kolo soutěže v ruském jazyce

Dne 21. března 2019 se studentka Adéla Čápová ze Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvkové organizace, zúčastnila krajského kola soutěže v ruském jazyce. Soutěž se konala na Prvním soukromém jazykovém gymnáziu v Hradci Králové. V rámci této konverzační soutěže byla hodnocena především pohotovost a správnost odpovědí, faktická znalost, rozmanitost slovní zásoby a poslech s porozuměním.

Ve své kategorii SŠII byla Adéla velice úspěšná. Umístila se na druhém místě a tím se také stala náhradnicí do Ústředního kola, které se bude konat 9. dubna 2019 v Ruském středisku vědy a kultury v Praze. Tam by Adéla velice ráda poměřila svoje schopnosti a znalosti i v celostátním měřítku.

Adéla se ruskému jazyku věnuje již šest let a své znalosti si rozšiřuje při hodinách ruského jazyka s paní učitelkou Mgr. Hanou Hovorkovou, které patří dík za podporu a přípravu na soutěž. Adélu ruština velmi baví, a proto by ráda ve studiu pokračovala i nadále.