Osvědčení o znalostech sw KROS 4

Na základě dlouholeté spolupráce se společností ÚRS a.s. měli žáci čtvrtého ročníku stavební školy dne 29. ledna 2019 možnost složit zkoušku ze znalostí oceňování stavebních konstrukcí a prací. Využili přitom program KROS 4.

Na průběh celé akce dohlížel zástupce společnosti ÚRS Praha Bc. Luděk Dlouhý. Prověřit své znalosti si nechalo celkem 13 zájemců.

Zkouška se skládala ze dvou částí:

  1. test z obecných znalostí,
  2. praktické provedení rozpočtu dle zadání – výpočet výkazů výměr dle zadaného půdorysu a ocenění vyjmenovaných stavebních prací.

Zkouška byla náročná na znalosti výpočtu výkazu výměr, orientaci v cenících a rychlost práce. Časový limit byl velmi přísný.

Je potěšující, že všichni účastníci zkoušky vyhověli požadavkům společnosti a získali certifikát o znalostech. Toto osvědčení mohou předkládat při získávání budoucího zaměstnání nebo brigády. Také mohou čerpat 20% slevu na nákup SW KROS s platností 5 let od ukončení studia.

Gratulujeme.

Autor: Ing. J. Rohanová