Adaptační kurz

Druhý týden nového školního roku proběhl pro první ročníky školy adaptační kurz. O tom, jaké to bylo, vypovídá následující úryvek z dopisu spolužákovi.

Milý Adame,
mrzí nás, žes tu s námi nemohl být. Tímto dopisem ti chceme přiblížit pobyt v Broumově ve dnech 9. -10. 9.2019, který jsme si velmi užili. Po příjezdu jsme se ubytovali v krásných prostorách Domu hostů broumovského kláštera a poté následovala prohlídka s průvodcem. Dozvěděli jsme se mnoho o historii města i řádu benediktýnů, o unikátu, kterým je kopie Turínského plátna, o barokních mistrech, kteří se zasloužili o věhlas tohoto kraje. Celé odpoledne bylo věnováno seznamovacím aktivitám v kruhu. Po večeři pokračoval program hrami skupinovými i osobními sezeními s Mgr. Kudelovou, která s námi hovořila o naší minulosti i o našich problémech. Druhý den po snídani pokračoval prohlídkou dřevěného kostelíka na broumovském hřbitově a závěrečným sezením a zhodnocením kurzu. Co se nám příliš nedařilo, bylo “Silentio”- dodržuj a najdi svůj vnitřní klid. Pobyt jsme si velmi užili a těšíme se na další společné výlety i s tebou.

S pozdravem

Martina, Aleš, Martin, Aleš, Štěpán, Michal, (třída 1.A)