Informace ke klasifikaci ve 2. pololetí školního roku 2019/20

Při pololetní klasifikaci žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/20 bude škola postupovat podle Vyhlášky 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 ze dne 27. dubna 2020. (VYHLÁŠKA zde ke stažení)

Tato vyhláška je nadřazena dokumentům vydaným školou (Školní řád), které upravují hodnocení výchovně vzdělávacího procesu ve škole a škola je povinna řídit se při hodnocení prospěchu žáků ve druhém pololetí tohoto školního roku jejím zněním.

20. května 2020
RNDr. Věra Svatošová
ředitelka školy