Pátá exkurze třídy 4.S – Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby

6. 3. 2020 se již popáté třída 4.S zúčastnila exkurze zaměřené na modernizaci a dostavbu nemocničního areálu v Náchodě. Ing. Miroslav Michl z odboru investic Královéhradeckého kraje nám představil další etapu stavby. Přidělil nám osobní ochranné pomůcky a poučil o BOZP na stavbě. Prošli jsme oba nové pavilony (K = centrální pavilon, J = lůžkový pavilon).

Viděli jsme:

 • prostory budoucích operačních sálů (čistý aseptický a superaseptický prostor)
 • propojovací koridor mezi pavilony K a A
 • technologické patro, strojovnu vzduchotechniky
 • archivy
 • potrubní poštu
 • výměníkovou stanici – pára/voda + výměníky pro přípravu topné vody + výměníky včetně zásobníků teplé užitkové vody

Studenti se seznámili s těmito konkrétními pracemi:

 • provádění skladeb podlah
 • provádění stěrky pod povlakové krytiny
 • montáž SDK (záklop), montáž podhledů
 • obkladačské práce
 • montáž fasády

Exkurze pro nás byla opět velmi přínosná.

Autor: Ing. Jana Čejchanová