Přednáška společnosti ÚRS CZ a.s.

Společnost ÚRS CZ a.s., kterou přijel na naši školu představit Bc. Luděk Dlouhý, je inženýrskou a poradenskou organizací zabývající se zejména oceňováním stavební produkce. Je dodavatelem softwaru pro oceňování a řízení stavebních zakázek a stavebních publikací. Po spojení se společností DEK je součástí jejich nabídky možnost oceňování v modelu BIM.

Žáci třídy 4.S se učí pracovat se SW KROS4., který využívají především pro tvorbu rozpočtů. Při výuce CNK žáci získávají hlubší znalosti v oceňování staveb ( kalkulace, čerpání atd.)

Informace od zástupce společnosti byly přínosné a doplnily znalosti žáků. Všechny zaujaly především postřehy z praxe.

Čtvrťáci budou mít možnost složit na naší škole zkoušku ze znalostí SW KROS4. Po složení zkoušky získají certifikát, který jim umožní doložit odbornost při ucházení se o zaměstnání nebo brigádu u stavebních firem.
V letošním školním roce se bude poprvé konat studentská soutěž „Liga rozpočtářů“. Vznikla ve spolupráci ÚRS s ČVUT Praha. Je určena pro středoškolské studenty. Jsme zvědaví na první ročník a doufáme, že se budeme moci zúčastnit.

Autor: Ing. Jitka Rohanová