Setkání vítězů a organizátorů krajských kol předmětových soutěží

Slavnostní akce s osobním setkáním s představiteli Královéhradeckého kraje se uskutečnila 18. září 2019 v Hradci Králové na Pivovarském náměstí v sále zastupitelstva (sál Jana Letzela). Jako organizátorka letošního krajského kola soutěže v grafických disciplínách jsem se zúčastnila tohoto setkání společně s žákyní Adélou Čápovou ze třídy 4. A, která je letošní vítězkou krajského kola soutěže (kategorie korektura textu).

Za práci všem poděkoval ve svém úvodním projevu mj. hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. K poděkování se rovněž připojila a ceny soutěžícím osobně předala náměstkyně hejtmana Martina Berdychová (zodpovědná za oblast školství, kultury a sportu). Akce byla doplněna velmi pěkným koncertem žáků ZUŠ.

Odpoledne proběhlo v přátelské atmosféře a pro mě (a myslím i pro ostatní zúčastněné) bylo nejdůležitější to, že naše práce „navíc“ nezůstala bez povšimnutí.

Autor: Ing. Zlata Rejlová