Adaptační kurzy

Třída 1.S strávila od 10. 9. do 11. 9. adaptační kurz plný vzájemného poznávání i sportovních aktivit v areálu penzionu Köhler v Deštném v Orlických horách. Spolu s učitelkami Janou Čejchanovou a Helenou Kudelovou se účastnili mnoha zajímavých činností. Všichni se zapojili do prožitkových, komunikačních a tmelících aktivit. Každá skupina žáků, která stráví delší čas společně, se zákonitě vyvíjí. I z těchto mladých lidí bude,  podle mě,  zcela jistě  dobrá třída. Byli jsme všichni moc rádi, že koronavirová situace tuto akci neohrozila a vše proběhlo bez problémů.

 Autor: Ing. Jana Čejchanová

Od 1. září 2020 se naši noví žáci tříd 1A, 1B a 1SI postupně zúčastnili adaptačního pobytu, který je již tradičně po několik let situován do nádherného prostředí broumovského kláštera. Po ubytování v celách mnichů, bývalých obyvatel kláštera, jsme šli projít barvami hýřící zahrady, kde čerství středoškoláci snědli zásoby dobrot od maminek a pomalu se začali připravovat k zahájení společné činnosti. Zprvu nepředstavitelná hodina a půl sezení v kruhu při povídání vážném i nevážném, při smíchu i zamyšlení, v legračních skupinových aktivitách vždy utekla jako voda. Vzájemné poznávání nejen spolužáků, ale i skvělých třídních učitelek se, myslím, podařilo odstartovat. Teď je již na samotných třídách, jak tuto počáteční příležitost zúročí.

 Autor: Mgr. Helena Kudelová, ZŘ, spec. ped.