Informace ke konání maturitních didaktických testů – podzimní termín

Vážení maturanti, máte- li pro podzimní termín stanovenu naši školu, dostavte se v termínech a časech, které máte uvedeny na pozvánce. Nezapomeňte na povolené pomůcky na DT. Testy se konají v budově A – Náchod, Pražská 931. Vzhledem k tomu, že se maturitní zkoušky v jedné místnosti neúčastní více než 20 osob, není nutné dokládat ke konání zkoušky potvrzení o bezinfekčnosti (test, […]

Celý článek

Provoz školy a testování žáků v období 1. – 10. 9. 2021

V souladu se Souborem doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19 Provoz a testování (dále také „Manuál) – viz https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf budeme testovat žáky školy 1., 6. a 9. 9. 2021.    Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu […]

Celý článek

Informace k zahájení školního roku 2021/2022 ve školní jídelně

Školní jídelna je od 1. 7. 2021 uzavřena. Od 23. 8. 2021 do 31. 8. 2021 bude připravováno jídlo pouze pro dospělé strávníky. Výdej bude probíhat od 11:00 do 13:00. Provozní doba pokladny ŠJ: pondělí 23. 8. 2021 od 11:30 do 14:30 středa 25. 8. 2021 od 11:30 do 14.30 pondělí 30. 8. 2021 od 11:30 do 14:30 středa 1. 9.2021 od 9:00 do 14:30 čtvrtek 2. 9.2021 od […]

Celý článek

Stavaři získali osvědčení o znalostech sw KROS 4 a uspěli i v dalších stavařských soutěžích

Na základě dlouholeté spolupráce se společností ÚRS CZ a.s. měli žáci čtvrtého ročníku stavebních oborů možnost složit zkoušku ze znalostí oceňování stavebních konstrukcí a prací za využití programu KROS 4. Stavební software KROS 4 je určen pro tvorbu rozpočtů, kalkulací stavebních prací a sledování stavební zakázky. Jako jediný v ČR obsahuje kompletní podobu Cenové soustavy ÚRS a je schopen […]

Celý článek

3. kolo přijímacího řízení do studijních oborů

Kritéria přijímacího řízení do maturitních oborů pro školní rok 2021/22 pro 3. kolo přijímacího řízení do studijních oborů: 18-20-M/01 Informační technologie počet volných míst 7 podání přihlášky do 30. 6. 2021 36-47-M/01 Stavebnictví počet volných míst 8 podání přihlášky do 30. 6. 2021 63-41-M/02 Obchodní akademie počet volných míst 8 podání přihlášky do 30. 6. 2021 Uchazeči budou přijímáni na základě: Výsledků […]

Celý článek