Schůzka pro žáky nastupující do prvních ročníků ve školním roce 2021/22

Dne 29. 6. 2021 se uskuteční schůzka žáků (popř. i jejich zákonných zástupců) nastupujících do prvních ročníků. Obor Stavebnictví a Informační technologie bude mít tuto schůzku ve 14.30 hodin v budově A (bývalá SPŠ stavební, Pražská 931). Obor Obchodní akademie zaměření na podnikání i na cestovní ruch bude mít tuto schůzku v 15.30 hodin v budově B (bývalá Obchodní akademie, Denisovo nábřeží 673). Na […]

Celý článek

Oznámení o možnosti konat Jednotné přijímací zkoušky (JPZ) v náhradním termínu

Oznámení o možnosti konat Jednotné přijímací zkoušky (JPZ) v náhradním termínu a jiných podmínkách pro zpětvzetí zápisového lístku Vzhledem ke změnám v organizaci přijímacího řízení v souvislosti s pandemií Covid 19, je žákům, kteří nesprávně pochopili, že mají dva termíny pro konání přijímací zkoušky na jedné škole a ke druhé zkoušce se nedostavili, je umožněno konat zkoušku v náhradním termínu 2. nebo 3. června 2021. […]

Celý článek

Výuka od 26. 4. 2021

Od 26. 4. 2021 nastupují žáci učňovských oborů dle rozvrhu na odborný výcvik. Tedy žáci 2.U přijdou v pondělí 26. 4. 2021 do dílen v 7.00 na odborný výcvik. Žáci třídy 1.U a 3.U mají distančně teoretickou výuku a účastní se skupinových konzultací z odborných předmětů dle rozpisu (max. 6 žáků ve skupině). V následujícím týdnu od 3. května 2021 mají odborný výcvik žáci 1.U a 3.U. […]

Celý článek