Výuka od 26. 4. 2021

Od 26. 4. 2021 nastupují žáci učňovských oborů dle rozvrhu na odborný výcvik. Tedy žáci 2.U přijdou v pondělí 26. 4. 2021 do dílen v 7.00 na odborný výcvik. Žáci třídy 1.U a 3.U mají distančně teoretickou výuku a účastní se skupinových konzultací z odborných předmětů dle rozpisu (max. 6 žáků ve skupině). V následujícím týdnu od 3. května 2021 mají odborný výcvik žáci 1.U a 3.U. Žáci 2.U mají distančně teoretickou výuku a účastní se skupinových konzultací dle rozpisu.

Žáci studijních oborů pokračují i nadále v distanční výuce dle rozvrhu, popř. využijí možnosti skupinových či individuálních konzultací v jednotlivých předmětech. Konkrétní termín konzultace a přihlášení na konzultaci žáci řeší s vyučujícím daného předmětu. Skupinové a individuální konzultace jsou vypisovány na odpolední hodiny.

Upozornění pro žáky:
Školní jídelna je v provozu a na základě objednávky je možné odebírat obědy