Oznámení o možnosti konat Jednotné přijímací zkoušky (JPZ) v náhradním termínu

Oznámení o možnosti konat Jednotné přijímací zkoušky (JPZ) v náhradním termínu a jiných podmínkách pro zpětvzetí zápisového lístku

Vzhledem ke změnám v organizaci přijímacího řízení v souvislosti s pandemií Covid 19, je žákům, kteří nesprávně pochopili, že mají dva termíny pro konání přijímací zkoušky na jedné škole a ke druhé zkoušce se nedostavili, je umožněno konat zkoušku v náhradním termínu 2. nebo 3. června 2021. K tomuto náhradnímu termínu může jít každý uchazeč o studium, který nekonal jednu ze zkoušek v řádném termínu a nejpozději do 14. května 2021 potvrdí svůj úmysl konat zkoušku v náhradním termínu řediteli školy, na které měl zkoušku konat.

Další změna se týká možnosti zpětvzetí zápisového lístku. Pokud bude žák přijat na školu, kde konal jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu podle odstavce 1, může vzít zpět zápisový lístek ze školy, na níž se dostal v řádném termínu a přenést do školy, kde byl úspěšný až při náhradním termínu.

Podrobnosti viz Opatření obecné povahy – Přijímací zkoušky –dodatek (č.j.:MSMT-4337/2021-8).


   Opatření obecné povahy – Přijímací zkoušky –dodatek (č.j.:MSMT-4337/2021-8)