Stavaři získali osvědčení o znalostech sw KROS 4 a uspěli i v dalších stavařských soutěžích

Na základě dlouholeté spolupráce se společností ÚRS CZ a.s. měli žáci čtvrtého ročníku stavebních oborů možnost složit zkoušku ze znalostí oceňování stavebních konstrukcí a prací za využití programu KROS 4.

Stavební software KROS 4 je určen pro tvorbu rozpočtů, kalkulací stavebních prací a sledování stavební zakázky. Jako jediný v ČR obsahuje kompletní podobu Cenové soustavy ÚRS a je schopen pracovat s jakoukoliv jinou databází cen stavebních prací.
Online zkouška se skládala ze dvou částí:

  • test z obecných znalostí
  • praktické provedení rozpočtu podle různých zadání

Je potěšující, že všichni účastníci zkoušky vyhověli požadavkům společnosti a získali certifikát o znalostech. Získaný certifikát je důkazem toho, že tito žáci ovládají SW KROS 4 pro rozpočtování, mají tedy co nabídnout budoucímu zaměstnavateli. Na nákup SW KROS budou moci čerpat 20% slevu. Nabídka slevy trvá 5 let od ukončení studií – včetně studia na vysoké škole.

Společnosti Wieneberger a Tondach i letos vyhlásily soutěž pro nadějné začínající stavaře. Jejich úkolem bylo zpracovat projekt podle propozic těchto firem.
Všichni účastníci soutěže podali skvělé výkony.

Výsledky soutěže společnosti Wienegerberger v kategorii Projekt rodinného domu, školní kolo:

  1. místo – Michaela Škopová
  2. místo – Štěpán Zaňka
  3. místo – Filip Van Steelant
  4. místo – Marek Pasler

Michaela Škopová obsadila zároveň 1. místo v soutěži organizované firmou Tondach.

Nejúspěšnější mladé projektanty čeká finanční odměna a zároveň postup do republikového kola.

 Autor: Mgr. Lea Zálišová