Informace ke konání maturitních didaktických testů – podzimní termín

Vážení maturanti, máte- li pro podzimní termín stanovenu naši školu, dostavte se v termínech a časech, které máte uvedeny na pozvánce. Nezapomeňte na povolené pomůcky na DT. Testy se konají v budově A – Náchod, Pražská 931. Vzhledem k tomu, že se maturitní zkoušky v jedné místnosti neúčastní více než 20 osob, není nutné dokládat ke konání zkoušky potvrzení o bezinfekčnosti (test, potvrzení o prodělání covid 19, očkování).

Do budovy nebudou vpuštěny osoby, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid 19. Ve vnitřních prostorách školy musí mít osoby nasazený ochranný prostředek dýchacích cest dle platného nařízení MZD (respirátor, nanorouška…). V průběhu zkoušky v případě, že žák sedí na svém místě, nemusí ochranný prostředek dýchacích cest mít.

Přejeme úspěšné složení didaktických testů.

S pozdravem
RNDr. Věra Svatošová
ředitelka školy