Bezpečnostní opatření školy v souvislosti s COVID-19 v současném období

  • Povinnost žáků po vstupu do školy (třídy) umýt si ruce teplou vodou a mýdlem
  • Zajištění dezinfekčních prostředků při vstupu do budov, ve třídách, školní jídelně a domově mládeže
  • Zvýšené hygienické nároky na úklid i v průběhu dne, větrání ve třídách
  • Omezení pohybu žáků po budovách školy a omezení mísení jednotlivých skupin
  • Zákaz vstupu do budov školy osobám s příznaky COVID-19, virózy apod.
  • Omezen přístup cizích osob do budov školy

Bezpečnostní opatření jsou prováděna v souladu s manuálem vydaným MŠMT (k nahlédnutí zde) .