Výzva na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků

Stejně jako v letech minulých, i pro rok 2021 byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlášena Výzva na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol.

Cílem výzvy je podpořit romské žáky ve studiu za podmínky jejich řádného studia (nemají v minulém pololetí neomluvené hodiny a doloží čestné prohlášení o tom, že jsou příslušníci romské menšiny a jejich příjmy jsou na hranici životního minima).

Účelem dotace pak částečná nebo úplná úhrada nákladů žáka za stravné, ubytování na DM, cestovné a školní potřeby. Výše podpory je omezena.

Žádost o dotaci (formulář je v příloze tohoto e-mailu) je nutné podat osobně (zletilý žák, zákonný zástupce nezletilého žáka) do školy nejdéle do 20.ledna 2021 k rukám paní Jany Ulmanové, budova B-Obchodní akademie Náchod

Mgr. Helena Kudelová ZŘ
tel.: 720 389 584


   Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol