2. ročník celostátní soutěže LIGA ROZPOČTÁŘŮ

Liga rozpočtářů, která je odbornou soutěží určenou pro žáky 4. ročníků středních škol v oceňování stavebních zakázek, je organizována společností ÚRS CZ a.s. ve spolupráci s Katedrou ekonomiky Stavební fakulty ČVUT.

Hlavním mottem soutěže je podpořit školy ve výuce stavební ekonomiky a umožnit žákům porovnat svoje dovednosti s žáky z jiných škol. Liga rozpočtářů je také příležitostí pro setkání a výměnu zkušeností mezi pedagogy stavebně-ekonomických předmětů.

Soutěž je rozdělená do dvou kol. První kolo – školní – probíhá v rámci výuky rozpočtování v prvním pololetí školního roku. Tři nejúspěšnější žáci postupují do celostátního kola, které probíhá na půdě Fakulty stavební ČVUT v Praze. Zde žáci pracují přímo na zadání připraveném a hodnoceném vysokoškolskými pedagogy.

Letošní ročník soutěže se podařilo zorganizovat i přes veškerá hygienická opatření. Zúčastnilo se ho aktivně 7 středních škol. Celostátní kolo se konalo dne 26. ledna na ČVUT v  Praze. Z naší školy se soutěže účastnili žáci ze 4.S se zaměřením na rozpočtování a kalkulace staveb.

Pro pedagogy i žáky byla během dne v rámci doprovodného programu připravená prohlídka stavební fakulty a cyklus odborných přednášek od partnerů soutěže o aktuálních trendech a technologiích ve stavebnictví.

„Pozice rozpočtáře je stále důležitou součástí stavební přípravy a perspektivním oborem i v době digitalizace stavebnictví. Pociťujeme však dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných odborníků, a proto chceme podpořit mladé talenty v této profesi. Pomocí partnerů soutěže jim otevřít nové možnosti, aby získali zkušenosti v oceňování stavebních prací,“ uvádí v časopise iMateriály Bc. Luděk Dlouhý.
Děkujeme oběma organizátorům a těšíme se na setkání v dalším ročníku.

 Autor: Ing. Jitka Rohanová
podle článku pro časopis iMateriály od Bc. Luďka Dlouhého, ÚRS CZ a.s.