Okresní kolo přeboru škol Náchodska v šachu

Pořadatel: KHŠS, SOA Náchod a šachový oddíl TJ Náchod

Termín: čtvrtek 3. 3. 2022

Místo konání: SOA Náchod, Pražská 931

Prezence: 8.00 – 8.30 hod.

Zahájení: 8.45 hod.

Předpokládané ukončení: cca 14.00 hod.

 

Družstva: 4 – členná družstva žáků stejné školy z okresu Náchod zájem o start více družstev uveďte v přihlášce, soupisky potvrzené vedením školy se předkládají u prezence a obsahují jméno, třídu a ELO Hráči jsou na soupisce řazeni podle výkonnosti. Hráč může být na soupisce nasazen tak, aby jeho ELO ČR nebylo o 100 a více bodů nižší, než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce za ním a současně aby nebylo o 100 a více bodů vyšší, než kterýkoliv hráč na soupisce před ním. U hráčů bez ELO platí nasazovací koef. (3.VT = 1250, 4.VT =1100, 5.VT = 1000). Platí VT uvedené v databázi členů ŠSČR.

 

Kategorie:

a) žáci 1. – 5. tříd ZŠ

b) žáci 6. – 9. tříd ZŠ a příslušných ročníků gymnázií

c) studenti středních škol

žáci nižších ročníků mohou startovat v kategorii starších ročníků, pokud se soutěže nezúčastní ve své kategorii

 

Hrací tempo: 2×15 min na partii a hráče, hraje se podle pravidel FIDE

Hrací systém: každé družstvo s každým, při větším počtu družstev bude systém stanoven na místě

Postupy: Při účasti 1-4 družstev v kategorii postupuje vítěz, při 5 a více družstev první dva

Rozhodčí: Petr Čechura, Petr Dusbaba, Petr Staněk

Hodnocení: olympijským způsobem (za každou výhra na šachovnici l bod, za remízu 0,5 bodu), o pořadí rozhoduje součet bodů, počet výher družstva, vzájemný zápas, výsledek na l-3. šachovnici

Termín přihlášek: do 28. 2. 2022 na e-mailovou adresu: niki.dusbaba@seznam.cz

 

Startovné: Kč 200,– za družstvo, při doložení výsledků školního kola Kč 150,– (výsledek možno přiložit k přihlášce)

Družstva SOA Náchod startovné neplatí

 

Různé – důležité

a) účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou proti zranění či krádeži

b) za bezpečnost a ochranu zdraví v plném rozsahu zodpovídá vysílající škola

c) hráči i doprovod jsou povinni se přezouvat, každou školní výpravu bude doprovázet zodpovědná soba starší 18 let, která bude po celou dobu turnaje přítomná v hracím sále či prostoru pro odpočinek a bude dohlížet na chování a bezpečnost svých svěřenců

d) občerstvení je možno zakoupit v kantýně školy