Den Země

V rámci Dne Země jsme dne 22.4.2022 přivítali na naší škole v hodinách anglického jazyka dobrovolnice z Déčka Náchod s worshopem nazvaným „fast fashion“ – rychlá móda.

Eva Herrera Formoso ze Španělska a Melanie Schnieders z Německa zapojily do diskuze postupně žáky tříd 2.S, 3.SI a 3.S. Diskutovalo se o řešení problémů ochrany životního prostředí v souvislosti s masovou výrobou módní konfekce v rozvojových státech Asie. Fast fashion je určena zejména pro mladé lidi ve vyspělých zemích světa. Výrova těchto oděvů je bohužel často spojena se zneužíváním levné pracovní síly a ničením životního prostředí. Naši žáci hledali cesty, jak tyto negativní dopady omezit.

 Autor: Ing. Pavel Janeček