Vyučování s odborníkem z praxe

Dvě velmi zajímavá dopoledne strávili studenti čtvrtých ročníků s odborníkem z praxe Lukášem Suchým z firmy WSU Náchod. Společně připravené vyučovací hodiny s učitelkami odborných předmětů a fiktivních firem se uskutečnily v rámci „Implementace krajských akčních plánů II“, která podporuje zvýšení kvality vzdělávání a podnícení zájmu studentů o celoživotní vzdělávání na území Královéhradeckého kraje.
Témata vyučovacích hodin, která společně připravili vyučující a odborník z praxe, odrážela aktuální potřeby studentů:

  • O obchodním světě za dveřmi školy.
  • Požadavky zaměstnavatelů (VŠ) na mladé absolventy.
  • Příprava na pracovní pohovor, principy osobního jednání, komunikační principy v praxi.
  • Praktická část nácviku pohovoru při výběrovém řízení se zaměstnavatelem.

Během vyučovacích hodin se propojila teorie s praxí, studenti se aktivně zapojovali do jednotlivých cvičení, ověřili si odlišnosti v pohledu na sebe sama, na ostatní, na budoucnost. Komunikační techniky a dovednosti, které se v průběhu vyučovacích hodin trénovaly, si měli studenti možnost vyzkoušet při absolvování „pohovoru při výběrovém řízení“ v závěrečném workshopu. Velmi ocenili zejména zpětnou vazbu na svoje vystoupení s rozborem možností zlepšení.
Na získané dovednosti si studenti jistě vzpomenou při komunikaci u maturitní zkoušky, přijímacích zkouškách na VŠ nebo při pohovoru v budoucím zaměstnání. Přejeme jim hodně úspěchů.

 Autor: Ing. Lenka Daňková