Kdo si hraje, nezlobí aneb exkurze do multifunkčního stavebního centra v Plasích

Blíží se čas praxí a exkurzí, které se většinou na naší škole realizují na Náchodsku nebo v rámci Královéhradeckého kraje. Ale tentokráte třídy 1. S a 1. SI vyrazily se svými třídními učiteli Mgr. Leou Zálišovou a Mgr. Jiřím Škopem, Ph.D. v doprovodu Ing. Martiny Ťokanové o trochu dále.

Na první květnový týden jsme naplánovali odbornou exkurzi do západních Čech. Cílem naší cesty se stalo Centrum stavebního dědictví v Plasích, které vzniklo před necelými deseti lety díky rekonstrukci tehdy ještě zdevastovaných, ale památkově velmi hodnotných areálů hospodářského zázemí bývalého kláštera (pivovaru a hospodářského dvora). Za podpory Strukturálních fondů EU se podařilo vybudovat unikátní pracoviště, které se skládá ze vzdělávacího a volnočasového areálu, který propojuje tematicky zaměřené muzejní expozice s historickými dílnami tradičních stavebních řemesel.

Cílem stálé muzejní expozice, jež je rozprostřena po celém areálu bývalého pivovaru, je atraktivně a přehledně prezentovat problematiku historického vývoje stavebních prvků, materiálů a konstrukcí. Velice zajímavé bylo se dotknout různých stavebních materiálů (dřeva, kamene, hlíny) a seznámit se s jejich využitelným zpracováním na stavbách. Na jednotlivých podlažích jsme měli možnost si prohlédnout typy stavebních konstrukcí od základů a hrubé stavby přes úpravu povrchů, typy výplní otvorů a příslušnou technickou výbavu budov až po střechy tvořené krovem a krytinami.

Kromě interaktivní muzejní expozice se žáci 1. ročníků zúčastnili i dvou zážitkových workshopů. Jeden byl zaměřen na statiku a druhý na vlastní stavbu roubenky. Každý tým pod vedením svého stavbyvedoucího musel nejprve podle plánů postavit model stavby a až teprve poté došlo k vlastní realizaci objektu.

„Areál národní kulturní památky Klášter Plasy tak není jen pouhou „adresou“ nové pobočky Národního technického muzea, ale svým geniem loci i mimořádně hodnotnými stavbami sám vytváří autentickou učebnici stavební kultury od jejích románských počátků až do 19. století. A v této „učebnici“ Centrum stavitelského dědictví své návštěvníky „učí číst,“ takto prezentuje zdařilý projekt bývalá učitelka a současná nadšená průvodkyně Kristýna Koderová.

Městečko Plasy není příliš velké, ale co nás zde uchvátilo svojí rozlohou, byl první panovnický cisterciácký klášter v Čechách, založený před více než 870 lety přemyslovským knížetem Vladislavem II. Na jeho barokní přestavbě se podílela zvučná jména soudobých architektů, kterými byli Jean Baptist Mathey, Jan Blažej Santini Aichel a Kilián Ignác Dientzenhoffer. Roku 1785 byl tento největší a nejvýznamnější český cisterciácký klášter zrušen. O čtyřicet let později se stal rezidencí kancléře Metternicha a jeho rodiny, kteří si zde zřídili rodovou hrobku. V současné době je částečně opraven, z hlediska stavebního se jedná o velice zajímavou stavbu, jež byla postavena na více než 4 000 dubových pilotech, které obtéká voda z řeky Střely.

Krásnou přírodou podél říčky Střely jsme přicházeli do rekreačního areálu Máj, kde jsme po celou dobu pobytu byli ubytováni. Po nabitém programu se žáci mohli zrelaxovat při sportu. S chutí si zahráli plážový volejbal, vybíjenou či fotbálek na hřišti s umělým povrchem.

„Celá akce se nadmíru vydařila. Bylo by skvělé, kdyby se i ostatním třídám podařilo toto stavební centrum během studia navštívit,“ dodává na závěr Ing. M. Ťokanová, učitelka odborných předmětů.

 Autor: Mgr. Lea Zálišová