Odborné exkurze 1.S a 1.SI pokračují

Zatímco studenti 4. ročníků se snažili podat co nejlepší výkon při maturitních zkouškách a přesvědčit komisi o svých znalostech, prváci vyráželi v tomto týdnu na další odborné exkurze.

Na pondělí 16. 5. byla domluvena návštěva vysokovské betonárny BEZEDOS. Zde měli studenti možnost se seznámit s výrobou betonových směsí, porovnat různé frakce kameniva a vystoupat až k obří míchačce, jejíž výkon je 56m3 betonu za hodinu. Druhá část pondělní exkurze byla zaměřena na stavební materiály. Ty si žáci mohli prohlédnout ve stavebninách Stamont, kde na ně kromě prohlídky také čekala vědomostní soutěž. Ti, co znali správné odpovědi na otázky, prověřující jejich pozornost během prohlídky stavebnin, obdrželi praktická trička. Všichni účastníci si odnesli poznámkový blok.

Na čtvrtek 19. 5. zajistil pan učitel Jiří Škop zajímavou exkurzi v Hronově. Žáci měli možnost se podívat do nově zrekonstruovaného Čapkova mlýna, kde kdysi bývala papírna. Od roku 1890 tato stavba patřila panu Karlu Novotnému, ke kterému jezdili jeho vnuci, bratři Čapkovi, na prázdniny. Díky rekonstrukci za 30 milionů korun se dnes v tomto objektu nachází deset sociálních bytů a prostory v přízemí mají být využity jako muzeum věnované Josefu a Karlu Čapkovým.

Po prohlídce Čapkova mlýna přišel na řadu Městský úřad v Hronově, kde se v současné době také dokončuje rekonstrukce. Po celou dobu exkurze skupinu studentů provázeli a podávali odborný stavební výklad Ing. Karel Jára, místostarosta města Hronova, a Ing. Miroslav Kováč, investiční technik.

Třešničkou na dortu se stala komentovaná prohlídka rodného domku Aloise Jiráska. Budoucí stavaři měli možnost nahlédnout i do prostor, které se běžně veřejnosti neukazují.

Poslední exkurze zavedla studenty do čistírny odpadních vod v Bražci. Zde měli možnost se během dvouhodinové přednášky kombinované s praktickými ukázkami seznámit s celým areálem této ekologické čistírny.
„Exkurze byly fajn, ale nejvíce nás nadchla stavba roubenky v Plasích,“ dodává na závěr jedna ze studentek 1. S.

 Autor: Mgr. Lea Zálišová, Mgr. Jiří Škop, Ph.D.