Propojení teorie s praxí

V únoru a březnu studenti třídy 4.S navštívili stavbu parkovacího domu v Náchodě. Tato exkurze pro ně byla velmi zajímavá, protože se ve škole učili zakreslovat výztuž do trámů a stropních desek a na stavbě to mohli vidět v různých fázích výstavby. Viděli jsme betonování a používání bednění Doka a Peri. Měli jsme velké štěstí na vstřícnost firmy Geosan group a.s. a hlavně na velmi schopného a ochotného stavbyvedoucího pana Krátkého, který studentům odpověděl na jejich otázky. Je velkou výhodou, že takto zajímavá stavba probíhá v blízkosti školy.

 Autor: Ing. Martina Ťokanová